2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som på ett imponerande sätt anpassade sin verksamhet till fler användare och nya krav var biblioteken. Biblioteken har öppnat upp dörrar in i det svenska samhället. Foldern tar upp vilka insatser som gjorts, hur erfarenheter har spridits och vilka behov som finns för att förstärka bibliotekens arbete med nyanlända.