På uppdrag av föreningen har Barbro Thomas beskrivit den svenska bibliotekslagstiftningens tillkomst och utveckling och gjort en jämförelse mellan lagstiftningen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Frankrike.