Building Stronger Library Associations

Läs om Svensk biblioteksförenings samarbete med Kenya Library Association.