Läs om Svensk biblioteksförenings samarbete med Kenya Library Association.