Därför nationell bibliotekskatalog – Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken är en skrift om fördelarna med en gemensam katalog. En gemensam lösning gör det till exempel lättare för användarna att hitta det man söker, är mer effektivt och möjliggör i förlängningen fler tjänster utifrån användarnas behov. I skriften säger Inger Edebro Sikström – bibliotekschef i Umeå – att bibliotekens rätt att äga sina katalogposter är det viktigaste argumentet för henne. Anna Christina Rutquist pekar på att dubbelarbete undviks med en gemensam lösning. Christina Persson, Göteborgs stadsbibliotek, har varit med om att gå över till LIBRIS. Hon menar att det fungerat bra, även om det var mycket arbete i början. Hon tycker att man ska se framåt och fokusera på det som är bra, hellre än att identifiera svårigheterna. I skriften finns också en kort sammanfattning av KB:s rapport Folkpost på tre sekunder och Maria Hedenström, enhetschef på LIBRIS-enheten, ger en lägesrapport om vad KB gjort sedan rapporten gavs ut. Därför nationell bibliotekskatalog är del 4 i Svensk Biblioteksförenings serie På väg mot en starkare biblioteksnation. Serien belyser olika sidor av de nya samarbetsformer och biblioteksstrategiska ställningstaganden som håller på att utvecklas inom bibliotekssektorn just nu.