Slutdokument från Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik. I slutrapporten presenteras olika problem med den nuvarande statistiken och förslag på förbättringar.