Det finns en mängd böcker och andra skriftliga handlingar av stort kulturhistoriskt värde vid bibliotek. Lagstiftningen kring dessa handlingar är bristfällig och ansvarfördelningen otydlig, vilket leder till att omfattande samlingar av kulturhistoriskt och vetenskapligt oersättligt material är oåtkomliga för användarna och riskerar att förstöras eller förkomma. Syftet med rapporten är att belysa situationen, för att förbättra förutsättningarna för en diskussion om hur frågan kan föras framåt. Rapporten är skriven av Anna Kåring Wagman, november 2009.