Rapporten beskriver vilka aktörer som tar fram biblioteksstatistik i Sverige och hur ansvarsfördelningen för den officiella statistiken ser ut. Den ger en överblick över biblioteksstatistiken i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och USA och diskuterar de riktlinjer som formulerats av bland annat IFLA, UNESCO och ISO. Statistiken problematiseras och önskemål inför en förnyad statistikinsamling formuleras.