I rapporten beskrivs forskningsbibliotekens nya roller inom ett framväxande ekosystem för forskningsinformation. Rapporten tar upp biblioteken som en viktig pedagogisk resurs hos universitet och högskolor. Den pekar också ut strategiska områden där insatser är nödvändiga för den framtida utvecklingen. Det handlar bl.a. om ett nationellt ställningstagande för open access, tillgång till relevanta forskningsresurser för vissa myndighets- och specialbibliotek och en översyn av upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå.