Svensk biblioteksförenings skriftserie ”På väg mot en starkare biblioteksnation”. Första rapporten heter En norsk, en dansk, en finsk – och en svensk? och handlar om biblioteksstrategier i Norden. Rapporten är skriven av föreningens utredare Anna Kåring Wagman och är en uppföljning på den tidigare rapporten Sverige så in i Norden efter. Rapporten beskriver biblioteksstrategiernas innehåll i Danmark, Norge och Finland, samt vem som har ansvaret för att de genomförs.