Satsa på skolutveckling genom skolbiblioteksutveckling!
Enligt den nya skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek oavsett skolform eller huvudman. Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek ger dig i foldern Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal- inte bara ett rum med böcker och datorer, råd om vad du ska tänka på när du ska starta eller utveckla ett skolbibliotek