Svensk biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och ökad kunskap om bibliotek. I Fakta om bibliotek 2012 hittar du ett urval av resultaten – till exempel att 51 procent av de böcker som lånas ut på folkbiblioteken är barnlitteratur eller att det finns ett 70-tal sjukhusbibliotek i Sverige.