Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek redovisar fem konkreta kontrollpunkter för skolbibliotek i foldern Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett rum med böcker och datorer.