Att dra ned på bokanslaget är ingen bra idé om man vill att biblioteket ska ha många besökare. I rapporten ”Fler besök och utlån” har Kulturrådets Folkbiblioteksstatistik studerats med hjälp av en regressionsanalys för att på så sätt få reda på vilka faktorer som påverkar besöksantal och utlån.