Sverige har omkring 1.100 folkbibliotek. Tillsammans är de vår mest besökta gemensamma mötesplats. Folkbiblioteken finns inte enbart för att vi ska kunna låna böcker gratis. De finns för att ge tillgång till böcker, tidningar, tidskrifter, internet, databaser med mera och för att vi ska kunna vara delaktiga demokratiska medborgare.

Under våren 2021 har därför Svensk biblioteksförening undersökt hur ekonomin utvecklats de senaste 20 åren.