Svensk biblioteksförenings rapport För det demokratiska samhällets utveckling – bibliotekslagen enligt lagstiftaren sammanfattar motiven till bestämmelserna i bibliotekslagen (2013:801). Syftet är att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer.