Framgångsrik biblioteksverksamhet undersöker vad som gör folkbiblioteken attraktiva. Med hjälp av en speciell analysmetod – regressionsanalys – används biblioteksstatistiken för att undersöka vilka faktorer som leder till att fler besöker och använder folkbibliotek. Rapporten visar att ju mer resurser biblioteken får, desto mer blir de använda. Exempelvis leder hög personaltäthet, ett omfattande mediebestånd, en stor andel nyförvärv, bra tillgång till datorer och ett rikt utbud av tidskrifter till ökad utlåning.