Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens – informationskompetens. Att utveckla och förmedla denna är en allt viktigare uppgift för biblioteken som i mer än 3 000 år fungerat som centrum för kunskap. Den här skriften lyfter fram några utmaningar för att biblioteken ska kunna fortsätta att erbjuda människor en biblioteksservice som är anpassad till dagens samhälle och behov.