IFLA-rapporten Functional Requirements for Bibliographic Records kom 1997 och har fått stor uppmärksamhet i internationella katalogiseringssammanhang. 2006 lät Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering översätta rapporten. 2003 tillsatte IFLA en arbetsgrupp kring entiteten uttryck (expression). Arbetsgruppen leddes av Anders Cato och dess uppgift var att förtydliga definitionen av uttryck. Resultatet är en reviderad version av FRBR-rapportens avsnitt 3.2.2. Även denna föreligger i svensk översättning. Tillsammans med en erratalista (nedan) kompletterar avsnittet slutrapporten.

2003 tillsatte IFLA en arbetsgrupp kring entiteten uttryck (expression). Arbetsgruppen leddes av Anders Cato och dess uppgift var att förtydliga definitionen av uttryck. Resultatet är en reviderad version av FRBR-rapportens avsnitt 3.2.2. Även denna föreligger i svensk översättning. Tillsammans med en erratalista (nedan) kompletterar avsnittet slutrapporten.
Funktionella krav på bibliografiska poster: reviderat avsnitt 3.2.2
Funktionella krav på bibliografiska poster: errata