Broschyren IFLA- bibliotekens globala röst (2014) beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i den världsomspännande organisationen. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier.