Under årsmötet 2020 beslutade Svensk biblioteksförening att bifalla styrelsens förslag till svar på en motion från Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+. Under året som gått har Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+ tagit fram denna guide. Med en bredd av tips, tankar och erfarenheter är syftet med guiden att den ska fungera som inspiration för alla verksamma inom bibliotekssektorn.