IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek är tänkta som ett stöd för skolbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har översatt IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi.