Bibliotekarie är idag ett bristyrke. Biblioteken har en viktig samhällsbärande funktion. Det är centralt att kompetensförsörjningen fungerar och att den kompetens som finns är relevant för verksamheten idag och för att ta biblioteken vidare in i framtiden.

För att få en bättre insyn och förståelse för frågor kring kompetens och kompetensutveckling på bibliotek har DIK och Svensk biblioteksförening gått till källan, till bibliotekarieutbildningarna och till deras studenter. Genom samtal med dem har vi fått en bild av hur utbildningarna tänker kring rekrytering och möjligheterna för senare kompetensutveckling.