Slutrapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation. I rapporten diskuteras olika frågeställningar med anknytning till kompetensutvecklingsfrågor.