Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik bedrev under flera år det s k handboksprojektet. Här finns dels handboken på svenska resp engelska, dels den utvärderingsrapport som gjordes efter projektet.