Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket har genomfört en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de får den vetenskapliga informationsförsörjning de behöver för att uppfylla sitt uppdrag. Studien kan ses som en fortsättning på studien ”På vetenskaplig grund?” som parterna gjorde tillsammans 2017, om myndigheternas informationsförsörjning.