Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling. Som ett nytt led i utvecklingsarbetet kommer föreningen att publicera studiepaket till vissa av våra rapporter. Rapporten Olika syn på saken är en av de studiepaket, som är först ut på plan.