Varje år äger 68 miljoner fysiska och ett okänt antal virtuella biblioteksbesök rum och folkbiblioteken är mycket uppskattade och högt värderade. Samtidigt visar statistiken att det är en svagt minskande andel av svenskarna som besöker ett bibliotek varje år. Utvecklingen väcker frågor om för vem biblioteken ska finnas och vad de ska göra. För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara.

Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”. Rapporten visar att folkbibliotekets användare vill kunna använda sig av ett brett bokutbud och få ett professionellt och gott bemötande i en lugn miljö. I jämförelse med användarna tycker personalen att bibliotekens hemsidor och möjligheten att umgås med andra på biblioteket är viktigare, liksom att biblioteket ska erbjuda en spännande och stimulerande miljö.