På uppdrag av Svensk biblioteksförening har en forskargrupp vid Bibliotekshögskolan i Borås undersökt vilka forskningsbehov som de yrkesverksamma vid biblioteken identifierar. Rapporten ger en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden.