För att ta reda på hur informationsförsörjningen ser ut på statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning har Kungliga biblioteket tillsammans med Svensk biblioteksförening gjort en studie av ett fyrtiotal statliga myndigheter. Syftet med studien är att kartlägga på vilka sätt som dessa myndigheter får tillgång till den vetenskapliga informationsförsörjning som de behöver för att uppfylla sitt uppdrag och kunna genomföra forskningsrelaterade arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Syftet är också att få en bild av utflödet av vetenskaplig information från myndigheterna och myndigheternas förhållningssätt till öppen publicering.