Svensk biblioteksförening och DIK har gemensamt tagit fram en beräkning av vad det skulle kosta att bemanna alla skolbibliotek i Sverige.