Slutrapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav. De senaste decennierna har samhället utvecklats till ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll. Medierna har blivit mer tillgängliga och fått större betydelse. Den tekniska utvecklingen har dramatiskt förändrat människors förutsättningar att skaffa sig information och kunskap liksom människors användning av olika medier. Den här utvecklingen har påverkat användningen av biblioteken. Rapporten pekar på att nyckelorden för bibliotekens framtida utveckling är tillgänglighet, delaktighet, angelägenhet och personalutveckling.