I denna antologi skriver experter inom sina respektive områden om biblioteken och upphovsrätten.
Texterna tar upp en rad olika perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att hantera upphovsrättsliga frågeställningar, bibliotekens demokratiska uppdrag i förhållande till upphovsrätten, tillgänglighetsarbetet och den svenska talboksmodellen samt nationalbibliotekets specifika roll och pågående utveckling.

Texterna fokuserar på den upphovsrättsliga lagstiftningen och delvis bibliotekslagen och avtalsrätten, medan frågor rörande integritetsrätt och förvaltningsrätt ligger utanför antologins ambitioner.