Svensk biblioteksförenings styrelse tillsatte ett utvecklingsråd för forsknings- och ut­vecklingsfrågor under 2010. Rådet följde bland annat upp Delfi-studien På säker grund och forsknings­översikten Taggning och chic lit, bevakade biblioteksrelevant forskning, identifierade områden där föreningen gärna vill se mer forskning och gav rekommendationer till styrelsen om före­ningens ståndpunkter i forskningsfrågor. Rådets slutsatser ledde fram till att styrelsen antog en forskningspolicy för föreningen