Swedish Library Association är en broschyr på engelska om Svensk biblioteksförening. Den innehåller också statistik och fakta om svenska bibliotek. Skriften togs fram till World Library and Information Congress i Göteborg 2010.