Jubileumsbok, Svensk biblioteksförening 2015

Titel: Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn Svensk biblioteksförening 1915–2015

Redaktör: Margareta Lundberg Rodin

Omslag och grafisk form: Andrzej Olas

ISBN 978-91-976012-5-2