Titel: Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn Svensk biblioteksförening 1915–2015

Redaktör: Margareta Lundberg Rodin