Vad är läsning för unga? Hur ser tonåringar på biblioteken? Bara om man ställer frågorna kan man få svar. I den här undersökningen har Svensk biblioteksförening i samarbete med regional biblioteksverksamhet i fyra län gått ut och frågat ungdomar i fokusgruppsintervjuer. Svaren har analyserats i ljuset av aktuell forskning av Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet.