Universitets- och högskolebibliotekens omvärld präglas av stora förändringar och rapporten beskriver sektorns problem och möjligheter idag och de kommande fem åren. Rapporten utgår dels från en enkät som skickats till samtliga bibliotekschefer, dels från aktuella politiska dokument och litteratur.