Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för forskningsbibliotek hade som ett uppdrag att se över hur framtiden kan komma att se ut för universitets- och högskolebiblioteken. Gruppen har tagit del av olika rapporter och skrifter där universitets- och högskolebibliotekens nutid och framtid behandlas och har utifrån dessa diskuterat viktiga förändringar i omvärlden och vilken betydelse de kan tänkas få.