Rapport från Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar. Rapporten innehåller en utvärdering av föreningens kommittéer, som utan egentligt nationellt uppdrag håller samman de bibliografiska regelverken för biblioteken.