Rapporten beskriver den nya samverkansmodellen och hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010 (Skåne, Halland, Västra Götaland, Norrbotten och Gotland).