Detta är en verktygslåda för bibliotekens arbete med att planera inför, och i händelse av, kris, höjd beredskap och krig. Materialet är framtaget av Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret, tillsammans med biblioteksmedarbetare från olika typer av bibliotek runt om i Sverige under ett antal workshops.

Verktygslådan innehåller:

  • En kartläggning av allmänhetens informationsbehov vid kris eller höjd beredskap
  • En översikt hur dessa anknyter till bibliotekens uppdrag och verksamhet
  • Ett metodunderlag för lokalt arbete som kan laddas ned
  • En aktörskarta