Mediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner? Vilken roll spelar biblioteksanvändarna i urvalsarbetet? Svensk biblioteksförenings Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut. Det gjordes genom en genomgång av ett stort antal medieplaner från olika bibliotekstyper. Medieplanerna sätts i relation till bibliotekens uppdrag, så som det är formulerat i bibliotekslagen och i de internationella biblioteksmanifesten. Kompletterande intervjuer med 21 bibliotekarier visar dokumentens tillämpning i det dagliga biblioteksarbetet på bibliotek med varierande uppdrag.