Välkommen till Regionavdelning Sydost

Svensk biblioteksförenings regionavdelning Sydost bildades maj 2021, samtidigt som Regionförening Sydost avvecklades.

Vår uppgift är att inom Kalmar, Blekinge och Kronobergs län verka för att skapa nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att vi arrangerar föreläsningar, studiebesök och erbjuder möjligheter till diskussioner. Vi vill vara den samarbetspartner som du vänder dig till när du eller ditt arbetslag hittar något ni är nyfikna på eller vill kompetensutvecklas kring. Vi vill aktivt verka för att skapa nätverk som gynnar alla bibliotekstyper i region sydost.
Regionföreningen sydost finns även på Facebook. Gilla oss och kolla in våra arrangemang: https://www.facebook.com/SBFSydost/

Styrgrupp

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrgruppen.

Ásdís Paulsdóttir

Ásdís Paulsdóttir

Emmaboda bibliotek

email Emmaboda bibliotek, Ásdís Paulsdóttir