Välkommen till Regionavdelning Väst

Som enskild medlem får du möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor i regionen under trevliga former. Vi erbjuder tillfällen till kompetensutveckling genom studiedagar, föreläsningar och studiebesök utifrån aktuella biblioteksfrågor. Avdelningen vill även verka för samarbete mellan olika bibliotekstyper och strävar efter att vara en röst i den lokala biblioteksdebatten.

Två leende kvinnor, båda i röda tröjor, står i ett bibliotek och lägger böcker i en kasse.