Välkommen till Regionförening Västerbotten

Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen. Några biblioteksstudenter är också anslutna. Medlemsaktiviteterna är ofta välbesökta och av mycket skilda slag, självklart studiebesök vid bibliotek och andra intressanta institutioner i regionen men också trivsamma, sociala utflykter på olika teman. Intresset och engagemanget bland medlemmarna växer – och vad vi arrangerar styrs av medlemmarnas önskemål! Har du idéer eller är intresserad av medlemskap – hör av dig till oss i styrelsen.

Här kan du läsa stadgarna för regionföreningen som pdf, öppnas i nytt fönster.

Styrelse

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Annika Eriksson

Annika Eriksson

Ordförande, bibliotekarie/projektledare, Umeå kommun

070-611 27 27

email Ordförande, bibliotekarie/projektledare, Umeå kommun, Annika Eriksson

Christina Degerström

Christina Degerström

Kassör, skolbibliotekarie, Umeå kommun

email Kassör, skolbibliotekarie, Umeå kommun, Christina Degerström

Susanne Ljungström

Susanne Ljungström

Sekreterare, Regionbibliotek Västerbotten

email Sekreterare, Regionbibliotek Västerbotten, Susanne Ljungström

Jon-Isac Svanefjord

Jon-Isac Svanefjord

Skolbibliotekarie, Umeå kommun

email Skolbibliotekarie, Umeå kommun, Jon-Isac Svanefjord