Välkommen till Regionförening Västerbotten

Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen. Några biblioteksstudenter är också anslutna. Medlemsaktiviteterna är ofta välbesökta och av mycket skilda slag, självklart studiebesök vid bibliotek och andra intressanta institutioner i regionen men också trivsamma, sociala utflykter på olika teman. Intresset och engagemanget bland medlemmarna växer – och vad vi arrangerar styrs av medlemmarnas önskemål! Har du idéer eller är intresserad av medlemskap – hör av dig till oss i styrelsen.

Här kan du läsa stadgarna för regionföreningen som pdf, öppnas i nytt fönster.

Styrelse

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Katti Ottosson
Katti Ottosson

Ordförande, Umeå universitetsbibliotek

Maila mig

Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Sekreterare, Länsbiblioteket Västerbotten

Maila mig

Niklas Lehto
Niklas Lehto

Kassör, Umeå universitetsbibliotek

Maila mig

Johanna Löjdstrom
Johanna Löjdstrom

Dragonskolans bibliotek

Maila mig

Christina Degerström
Christina Degerström

Sekreterare, student på Umeå Biblioteks- och informationsvetenskap

Maila mig

Tobias Johansson
Tobias Johansson

Webbansvarig & kommunikatör, student Umeå Biblioteks- och informationsvetenskap

Ida Holmlund
Ida Holmlund

Materialansvarig, Dragonskolans bibliotek

Maila mig

Nyheter

Dags för en mer sansad debatt kring unga och medier?

Idag släppte Statens medieråd Ungar & medier, Sveriges största undersökning om barn och ungas medieanvändning som sedan 2005 görs vartannat år med hjälp av Statistiska Centralbyrån.

10 september, 2019

Johanna Lundin leder prisceremonin

Johanna Lundin har bloggat om litteratur och kultur i ett decennium. Hennes hjärta klappar starkt för kulturen och för samhällsfrågor vilket går igen både i hennes yrkes- och privatliv.

10 september, 2019

Carl von Linné-plaketten till Josefin Johansson och Jonna Björnstjerna

Carl von Linné-plaketten för bästa fackbok för barn eller ungdomar går 2019 till Josefin Johansson och Jonna Björnstjerna för Drottningsylt.

9 september, 2019

Glöm inte användarna

Ja, det stämmer att föråldrade it-system kostar för mycket i förhållande till vad det smakar och därtill begränsar möjligheten till innovation. Detta faktum kan alltför många inom stat, regioner och kommuner skriva under på. Men som så ofta när stora, offentliga it-satsningar diskuteras, saknar jag en diskussion om att tjänsterna ska kunna användas i slutändan.

6 september, 2019

Den ojämlika tekniken: äldres vardag med digitala medier

Dino Viscovi är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av våra talare på årets Forskardag.

6 september, 2019

Dags för Sverige att visa sin stolthet över bibliotek och bildning

Precis innan man går ut i ankomsthallen på Arlanda är det en stor bild på Asplundhuset, Stockholms stadsbibliotek. Det är en fantastisk byggnad och monument över den tidens bildningssträvanden. Men är det inte dags att bygga för framtiden?

5 september, 2019