Välkommen till Regionförening Västerbotten

Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen. Några biblioteksstudenter är också anslutna. Medlemsaktiviteterna är ofta välbesökta och av mycket skilda slag, självklart studiebesök vid bibliotek och andra intressanta institutioner i regionen men också trivsamma, sociala utflykter på olika teman. Intresset och engagemanget bland medlemmarna växer – och vad vi arrangerar styrs av medlemmarnas önskemål! Har du idéer eller är intresserad av medlemskap – hör av dig till oss i styrelsen.

Här kan du läsa stadgarna för regionföreningen som pdf, öppnas i nytt fönster.

Styrelse

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Christina Degerström
Christina Degerström

Kassör, skolbibliotekarie, Umeå kommun

Maila mig

Ida Holmlund
Ida Holmlund

Sekreterare, Dragonskolans bibliotek

Maila mig

Tobias Johansson
Tobias Johansson

Ledamot, Umeå stadsbibliotek

Maila mig

Anna Swärd Bergström
Anna Swärd Bergström

Ordförande, pensionär

Maila mig

Susanne Ljungström
Susanne Ljungström

Ledamot, Regionbibliotek Västerbotten

Maila mig

Petra Mörtvik
Petra Mörtvik

Ledamot, Umeå universitetsbibliotek

Maila mig