Välkommen till Regionförening Västernorrland, Jämtland och Härjedalen

Denna regionförening är inaktiv tillsvidare

Regionföreningen har drygt 80 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas. Genom nätverket ska informella kontakter skapas för ökad kunskap, kompetensspridning och gemenskap.
ZY-föreningen kommer därför att arrangera studiebesök, föreläsningar med mera.
Regionföreningen finns även på Facebook: https://www.facebook.com/ZYforeningen

Här kan du läsa stadgarna för föreningens regionföreningar som pdf, öppnas i nytt fönster.