16 jun, 2021

Lite sommarlovstips

På många svenska bibliotek pågår nu arrangemang runt Sommarboken. I år är temat Ut i det vilda och ambassadör för Sommarboken är Jonas Leksell, tidigare programledare för bland annat barnprogrammet Myror i brallan.

Rest of World

”Rest of World” är ett företagsbegrepp som ofta används i global affärsverksamhet och som i grund och botten betyder ”alla andra” i betydelsen människor utanför västvärlden.

2 juni, 2021

MIK fyller 10 år

I år är det tio år sedan Unesco definierade samlingsbegreppet MIK eller MIL (media and information literacy) på engelska. Sedan dess har Svensk biblioteksförening varit starkt engagerad i MIK-frågan och bibliotekens roll.

18 maj, 2021

Ett år med pandemin

Pandemin innebar ett dramatiskt avbrott för föreningslivet i Sverige. Samtidigt ökar  behovet av socialt inriktade organisationer.

5 maj, 2021

Dyslexiveckan 2021

Sedan mitten av 00-talet har Dyslexiförbundet tillsammans med samarbetspartners arrangerat Dyslexiveckan. Veckan är den svenska delen i den europeiska Dyslexia Awarness Week. Sedan 2015 är Svensk biblioteksförening en samarbetspartner.

22 april, 2021

Dolda fördomar och könsstereotyper i digitala översättningsverktyg

Stephanie Ullman och Danielle Saunders, båda verksamma i Cambridge, forskar om dolda fördomar och könsstereotyper i digitala översättningsverktyg.

8 april, 2021

Läslovstema 2021: Idrott och läsning

Svensk biblioteksförening sitter med i nätverket för Läslov. I år är temat: idrott och läsning. Det blir en digital inspirationsdag 6 september. Boka in den i kalendern redan nu!

25 mars, 2021