8 apr, 2021

Dolda fördomar och könsstereotyper i digitala översättningsverktyg

Stephanie Ullman och Danielle Saunders, båda verksamma i Cambridge, forskar om dolda fördomar och könsstereotyper i digitala översättningsverktyg.

Läslovstema 2021: Idrott och läsning

Svensk biblioteksförening sitter med i nätverket för Läslov. I år är temat: idrott och läsning. Det blir en digital inspirationsdag 6 september. Boka in den i kalendern redan nu!

25 mars, 2021

Kan man ha en civiliserad konversation online?

Letter.wiki är enkel plattform där två personer respekterar motsatta åsikter respektfullt genom långa ”brev” i ett öppet forum.

9 mars, 2021

Listen & Read: The Battle for Attention

“Listen & Read: The Battle for Attention” är en omfattande marknadsundersökning om insikter om konsumentbeteende bland användare av e-böcker, ljudböcker och podcasts i Tyskland.

24 februari, 2021