Sedan mitten av 00-talet har Dyslexiförbundet tillsammans med samarbetspartners arrangerat Dyslexiveckan. Veckan är den svenska delen i den europeiska Dyslexia Awarness Week. Sedan 2015 är Svensk biblioteksförening en samarbetspartner.

Veckan är ett strålande tillfälle för biblioteken att synliggöra vad man erbjuder för en av de prioriterade grupperna i bibliotekslagen. Ta gärna kontakt med lokala företrädare för Dyslexiförbundet och Föräldraföreningen för dyslektiska barn för att höra om de vill samarbeta kring arrangemang.

I år infaller veckan 4-10 oktober och i år kommer det att handla mycket om kulturliv för alla och de olika sätt att nå fram till det.

Vägen till kultur kan gå via till exempel inlästa textremsor, audioguider på museer eller att få tillgång till berättelsen i form av en talbok. Det gäller också att uppmuntra alla till att gestalta sin egen berättelse och göra sin röst hörd. Här kan man kanske hitta samarbeten med kommunens övriga kulturverksamheter?

Under veckan infaller också Världsdyslexidagen 7 oktober. Då driver vi kampanjen #formadinbokstav https://www.dyslexi.org/term/formadinbokstav

Arrangerar ni något under dyslexiveckan så rapportera in det via Dyslexiförbundets webbplats, så kommer ni med i kalendariet.

Mer information om tema, kampanjmaterial och andra resurser kommer längre fram.