I en avhandling från Bonns universitet har Katja Thiele tillsammans med en kollega undersökt och jämfört vikten av nationella och gränsöverskridande influenser på tre folkbibliotek i Bonn, Leicester och Malmö.

Hur reagerar städer på nya utmaningar och hur kan städer och bibliotek vara innovativa tillsammans?

För att dela forskningsresultaten med allmänheten har det producerats ett häfte som presenterar resultaten av projektet på folkbibliotek på ett förenklat sätt.

Här kan du läsa mer om projektet och ladda ner häftet

Foto: Pixabay/Pexels