Pandemin innebar ett dramatiskt avbrott för föreningslivet i Sverige. Samtidigt ökar  behovet av socialt inriktade organisationer.

Kommer det starka medborgerliga engagemanget i Sverige kunna återgå till forna nivåer, och vill vi engagera oss i samma saker som tidigare? Professorerna Johan von Essen och Magnus Karlsson vid Ersta Sköndal Bräcke högskola målar upp fyra möjliga scenarier.

Här kan du läsa hela artikeln, öppnas i nytt fönster!